Kalite Kontrol AR&GE

55 yıllık
Yem Tecrübesi

KALİTE POLİTİKASI

  • Tüm süreçler müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak şekilde gerçekleştirmek ve sürekli iyileştirmek,
  • Tasarlanan ve geliştirilen tüm ürünlerde ulusal - uluslararası standartlara ve yasalara uymak,
  •  Kalite Yönetim Sistemimizi tüm çalışanlarımızın katılımı ile uygulamak ve etkinliğini sürekli geliştirmek için çalışanlarımızı eğitmek,
  •  Çalışanların kendilerini ve işlerini gerçekleştirebilecekleri çalışma ortamını hazırlamak ve iyileştirme ile ilgili önerilerin uygulanmasını sağlamak,
  •  Hedeflerle yönetim için gerekli sistemleri kurmak ve denetlemek,
  • Tedarikçilerimizi ve müşterilerimizi sistemin ayrılmaz bir parçası ve iş ortağı olarak görmek,
  • İşletmedeki tüm faaliyetlerin bir defada ve daima doğru ilkesine uygun olarak yürütülmesini sağlamaktır. 

KALİTE KONTROL SÜRECİ

Ürünlerimizde kullanılmakta olan ve üretim tarafından talep edilen hammaddeler satın alma departmanımız tarafından tedarik edilmektedir. Bu tedarik sırasındaki tüm süreç kalite kontrol birimimiz tarafından titizlikle gözlemlenmektedir. Tamamıyla ziraat ve kimya mühendislerimizce oluşan kalite kontrol birimimiz alınan hammaddelerden çıkan ürünlere dek tüm üretim prosesini birçok noktada kontrol etmekte ve siz değerli müşterilerimize mümkün olan en yüksek kaliteyi sunmaya çalışmaktadır. Kalite kontrol laboratuvarımızda hammadde ve yemlerin nem, ham protein, ham selüloz, ham kül, ham yağ ve nişasta gibi temel kimyasal kriterlerinin yansıra ADF, NDF, ADL, üre ve afla toksin gibi detay analizlerde yapılabilmektedir. Laboratuvarımız günümüzde şekillenen teknolojik gelişimleri yakından takip etmektedir. Bunun bir göstergesi olarak N.I.R (Near Infrared Spectrophometre) cihazı ile 45 saniye gibi kısa bir sürede hammaddelerin belirli kimyasal özellikleri belirlenebilmektedir. Kalitenin sadece ürünlerle sınırlı olmaması gerekliliğini farkında olan PUPAMAMA düzenli olarak süreçlerimizle ilgili kalite toplantılarını da düzenlemektedir. Tüm bu süreçlerin sonucu olarak kaliteli ve stabil ürünler üretebilen PUPAMAMA siz müşterilerimizin memnuniyeti ile büyümektedir. Bizim için kaliteli yem demek; Kullanılan yemin % 100 e yakınının hayvanın yararına net enerji olarak almasıdır.


ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME

Ürün Tasarlama ve Geliştirme Yem karmalarının başarıya ulaşabilmesi ancak seçilen hammaddelerin birbirlerinin besin madde eksikliklerini kapatması ile mümkündür. Bir diğer önemli husus ise yem karmalarının birlikte kullanılacağı kaba yem türü ile birlikte belirli bir sinerji yaratmasıdır. Böylesi bir güç birlikteliği ancak aktif saha çalışmaları ve yoğun analizlerle sağlanabilmektedir.      

Foto Galeri