images

AT BESLEMEDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Atlar için uygulanacak yemleme programları, uzun ve atletik bir yaşam biçimini sağlaması amacıyla, sağlam bir iskelet ve kas sisteminin gelişmesini sağlayacak niteliklere sahip olması gerekmektedir. Çünkü atlar, diğer çiftlik hayvanlarına göre daha uzun süre yaşarlar ve daha uzun süre hizmet verirler.

Atların beslemesi, grup olarak değil bireysel olarak yapılmalıdır. Bunun nedeni her atın huyu, canlı ağırlığı, binicisi ve çevre şartları farklı olmasından kaynaklanır.

Atlara verilen yemler kaliteli ve rasyonları dengeli olmalıdır. Ani rasyon değişikliklerinden kaçınılmalıdır. Atlarda sancıya sebebiyet vermemek amacıyla yemlerin içerisinde küçük taş parçaları, kum bulunmamalı ve küflü, donmuş yem verilmemelidir. Ayrıca kemirmeyi önlemek için elden yem yedirmemelidir. Atların diş kontrolü düzenli olarak yapılmalı, konsantre yemler çok inceltilmemelidir. Atlarda konsantre yem tüketirken savurma, çiğnemeden yutma, hızlı yem tüketimi gibi kötü alışkanlıklarını engellemek amacıyla yemliğe yumruk büyüklüğünde taş, kaya tuzu koyulabilir.

Atların mideleri beden iriliklerine göre çok küçüktür ve atların mide kapasitesi tüm sindirim kanalında %8.5 oranındadır. Bu nedenle yemleme belirli aralıklar ve saatlerde yapılmalıdır. İki yemleme arasındaki süre açıldığında veya birkaç gün yem verilmediğinde at, yemi olması gerekenden daha hızlı tüketerek yer ve bu durum timpaniye ya da mide rupturuna (yırtılmasına) neden olabilir. Günde en az 3 kez yemleme yapılmalı, çok sıkı çalışan atlarda ise bu sayı 6’ya çıkartılmalıdır.

Atların beslenmesi önce su ardından kaba yem ve son olarak konsantre yem şeklinde yapılmalıdır. Konsantre yemlerin midede daha uzun bir süre kalmasını temin etmek için, kaba yemden sonra ata az miktar da su verilir. Bu su kaba yemin mideyi terk etmesini kolaylaştırır ve hızlandırır. Konsantre yemlerden hemen sonra su verilmesi, midede bulunan yemi hemen bağırsaklara sevk eder ve atın sindirim sistemini bozar. Bu durum da sancılara neden olur.

Atlara verilen konsantre yemlerin taneli, granül, pelet ve ezme şeklinde olması tavsiye edilmektedir. Yemlerin toz halinde verilmesi (atlar konsantre yem yemeden önce derin nefes alıp verirler) partiküllerin üst solunum yollarına kaçarak alerjik reaksiyonlara ve diğer solunum sistemi rahatsızlıklarına neden olabilir. Bu durumu önlemek için, konsantre yem elle hafif su serpilerek ıslatılır. Bu ıslatma işlemi beslemeye başlamadan hemen önce yapılmalıdır. Konsantre yemin önceden ıslatılması fermantasyona neden olup sancı tehlikesini artırabilir.

Egzersiz yapacak atlar, egzersize başlamadan en az 1 saat önce yemi tamamen bitirmiş olmalı, egzersizden dönmüş atlara ise en az 1 saat sonra yem verilmelidir.

Konsantre yemin rasyondaki oranı en az %50 olmalı, laktasyonda ve büyüme döneminde olan at yemlerinin protein ve mineral içeriği yüksek tutulmalıdır. Öte yandan yemde yeterince Kalsiyum ve Fosfor bulunmalıdır. Kaba yemin rasyondaki oranı ise en az %30 olmalı, büyüyen ve laktasyonda olan atlara daha ziyade baklagil otları, olgun ve yaşlı atlara buğdaygil otları tercih edilmelidir.

Atların önünde temiz ve serin su bulunmalıdır. Terli, egzersizden yeni gelmiş atlara ve yemlemeden hemen sonra su verilmemelidir.

Her yaş ve cinsiyetteki atların en büyük problemi yağlanma ve istirahattir. Bu nedenle atlara yeterince idman yaptırılmalıdır.

Pupa At yemlerimiz Kullanım Evreleri

Pupa Suckle Hara Yemi; damızlık atlarda, laktasyon döneminde ve 2 haftalık taylarda kullanılır.

Pupa Junıor Tay Yemi; tayların büyüme döneminde kullanılır.

Pupa Speedy Yarış Atı Yemi; dinlenme durumundaki ve erken antrenman dönemindeki atların beslenmesi için kullanılır.

Pupa Protein Plus Yemi; damızlık atlar, taylar ve yarış atları için arpa, yulaf gibi tahıllarla karıştırılarak kullanılır.

Pupa Extra Mash Yemi; zayıf atların kilo almasında, satışa çıkacak yarış atlarında, yorgun, iyileşme dönemindeki ve yoğun antrenman temposundaki atlar için kullanılır.

Pupa Medica Diyet Yemi; kas hassasiyeti yaşayan atlarda kullanılır.